19-04-2018 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Billund Boligforening

Til Beoberne i Billund Boligforening
Med henvisning til boligforeningens vedtægter §8 stk.2 indkaldes der herved til ekstraordinær
generalforsamling i boligforeningens beboerhus, Grønningen 47, 7190 Billund
 
torsdag den 17. maj 2018 kl. 19:30
 
Da vedtægtsændringer kræver et fremmøde på halvdelen af de stemmeberettigede skal vi venligst opfordre
til at deltage på den ordinære generalforsamling den 17. maj 2018 kl. 18:00.
 
Hvis der mod forventning ikke er et fremmøde på de nødvendige antal stemmeberettigede, indkaldes der
hermed jf. vedtægternes § 10, til ekstraordinær generalforsamling
 
1. Valg af dirigent.
2. Indkomne forslag.
 
Motivering:
1. Forslag til vedtægtsændringer
    Der er foretaget tilretninger af de Normalvedtægter, som den enkelte boligorganisation skal følge (jf. Bekendtgørelsen nr. 718, af 13. juni 2016).
 
Det bevirker, at vedtægterne for Billund Boligforening skal tilrettes redaktionelt for at følge normalvedtægterne.
 
Bestyrelsen foreslår at forslag til vedtægter godkendes.
 
 
Med venlig hilsen
p.b.v.
 
Jørgen Bjerg Sørensen
Formand

Åbningstider

Klik her - hvis du vil se vores åbningstider

Billund Boligforening, Tværvej 3, 7190 Billund, tlf. 7533 1260, E-mail post@billund-boligforening.dk