19-04-2018 Indkaldelse til generalforsamling i Billund Boligforening

Til beboerne i Billund Boligforening
Med henvisning til boligforeningens vedtægter §7 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i
boligforeningens beboerhus, Grønningen 47, 7190 Billund
 
torsdag den 17. maj 2018 kl. 18.00
 
Dagsorden (se dagorden som PDF):
1. Valg af dirigent.
2. Forretningsorden for generalforsamlingen i Billund Boligforening.
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
4. Endelig godkendelse af årsregnskabet for hovedforening og afdelingerne for året 2017 med tilhørende revisionsprotokol.
5. Forelæggelse af budget for hovedforeningen for 2018.
6. Indkomne forslag.
7. Valg:
    a. 2 bestyrelsesmedlemmer (Eva Kristensen - modtager genvalg, Eigil Kristoffersen - modtager genvalg).
    b. 2 suppleanter.
    c. Revisor (PwC – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).
8. Eventuelt.
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres til kontoret senest 2 uger
før generalforsamlingen, og vil være fremlagt til eftersyn på boligforeningens kontor fra den 7. maj 2018.
Spørgsmål vedr. afdelingernes interne drift hører til på afdelingsmødet og vil ikke blive behandlet på
generalforsamlingen.
 
Da der efter mødet serveres et lettere traktement, bedes tilmelding til denne del af arrangementet venligst
ske til kontoret Tværvej 3, Billund, på tlf. 75 33 12 60 eller lok@bovia.dk senest torsdag den 10. maj 2018.
 
Med venlig hilsen
p.b.v.
Jørgen Bjerg Sørensen
Formand

Åbningstider

Klik her - hvis du vil se vores åbningstider

Billund Boligforening, Tværvej 3, 7190 Billund, tlf. 7533 1260, E-mail post@billund-boligforening.dk